By | March 15, 2023

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใช้และประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล จัดการ และเผยแพร่ข้อมูล การใช้ไอทีในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับทั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ข้อดีที่สำคัญบางประการของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ มีดังนี้

ความเร็วและความแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล

ด้วยการใช้ไอที บุคคล ธุรกิจ บริการ และองค์กรภาครัฐสามารถทำงานต่างๆ ได้มากขึ้น โปรแกรมปรับปรุงฟังก์ชัน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล และสเปรดชีต สามารถทำงานได้โดยใช้เวลาน้อยลง พร้อมความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่วโลก

ไอทีทำให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายมาก สิ่งนี้เห็นได้จากการเกิดขึ้นและความสำเร็จของเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook และ Twitter ยิ่งกว่านั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขจัดอุปสรรคด้านภาษาด้วยเทคโนโลยี เช่น ตัวแปลภาษา

ความบันเทิง

การแนะนำและการใช้แอพพลิเคชั่นไฮเทคและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น iTunes, iPod และ iPone ได้รับการปฏิวัติ การดาวน์โหลด ซื้อ เล่น และจัดระเบียบ เพลง วิดีโอ ภาพยนตร์ และรายการทีวีทำให้เข้าถึงได้ง่ายสุด ๆ ความก้าวหน้าอย่างกล้าหาญของเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดประวัติศาสตร์ทำให้โลกอยู่ในมือคุณด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น iPad และ Amazon Kindle

การสื่อสาร

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสื่อสารสากลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ โทรคมนาคมก้าวไปไกลกว่าการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน ด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี เช่น VoIP (Voice over IP) องค์กร ธุรกิจ และบุคคลสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาจากส่วนต่าง ๆ ของโลกผ่านการสนทนาทางวิดีโอและเสียง การประชุมทางเว็บ การสัมมนา และการประชุมเสมือนจริง

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ขั้นตอนสำคัญสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโลกคือการขจัดอุปสรรคด้านระยะทางและเวลาที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการซื้อและขายสินค้าและบริการ (อีคอมเมิร์ซ) อีคอมเมิร์ซเปิดโอกาสให้ผู้เล่นธุรกิจรายเล็กรายเล็กและรายใหญ่ปรากฏตัว การเชื่อมต่อระหว่างกันของธุรกิจทำได้ง่าย ปัจจุบันธุรกิจและองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติหลายพันแห่งมีสิ่งที่เรียกว่า ‘ตัวตนบนเว็บ’ และตอนนี้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น

การศึกษา

การศึกษาไปไกลเกินกว่าการใช้อิฐและห้องเรียนมนุษย์หรือกระดานดำแบบดั้งเดิม ขณะนี้โลกกำลังอยู่ในยุคของอีเลิร์นนิง โดยใช้เทคโนโลยีเช่น VLEs (Virtual Learning Environments) นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนและแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั้งหมดได้ มีส่วนร่วมในห้องเรียนเสมือนจริงแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส

สุขภาพ

การใช้ไอทีได้นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพโดยรวมในระบบการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ภาคการดูแลสุขภาพได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการใช้บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทีมสุขภาพเสมือนจริง การแพทย์ทางไกล ระบบกริดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านต่างๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์มาสู่ทุกด้านของชีวิต ผลกระทบเชิงบวกเกิดขึ้นทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงยังคงเติบโตอย่างทวีคูณ อย่างไรก็ตามข้อเสียไม่สามารถละเลยได้ ภัยคุกคามที่สำคัญที่เกิดจาก IT คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ลดลงอย่างมาก