By | April 25, 2023

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีบทบาทสำคัญต่อโลก เนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร ด้วยระบบไอซีที บริษัทสามารถช่วยให้ธุรกิจเกิดขึ้นกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา การขาดข้อมูลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้ผลผลิตต่ำ งานวิจัยไม่มีคุณภาพ เสียเวลาในการหาข้อมูลและแม้แต่ทำวิจัยที่คนอื่นเคยทำหรือในประเทศอื่น ปัจจุบัน ICT ไม่สามารถแยกออกจากความต้องการในชีวิตประจำวันของเราได้

ICT มีผลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเรา ตัวอย่างเช่น เราสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเราโดยใช้หนังสือพิมพ์ออนไลน์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เรายังคงสามารถติดต่อกับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนร่วมงานได้ แม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศโดยใช้อีเมล yahoo messenger การประชุมทางโทรศัพท์ หรือการประชุมทางวิดีโอ

คอมพิวเตอร์ดิจิทัลและระบบเครือข่ายได้เปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจของเราไปสู่เศรษฐกิจที่ไม่มีขอบเขตของเวลาและพื้นที่เพราะไอซีที นำมาซึ่งข้อได้เปรียบมากมายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกรรมหลายล้านรายการเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว

ICT เป็นหนึ่งในเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้เพราะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ การศึกษา สื่อสื่อสารมวลชนในการส่งเสริมและรณรงค์ประเด็นสำคัญเชิงปฏิบัติ เช่น ด้านสุขภาพและสังคม ให้ความรู้ที่กว้างขึ้นและสามารถช่วยในการได้รับและเข้าถึงข้อมูล

ICT ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันสำหรับผู้คนมากมาย มันเพิ่มความสำคัญในชีวิตของผู้คนและคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงขอบเขตที่ความรู้ด้านไอซีทีจะกลายเป็นข้อกำหนดด้านการทำงานสำหรับการทำงาน สังคม และชีวิตส่วนตัวของผู้คน

การใช้ ICT ในการศึกษาช่วยเพิ่มคุณค่าในการเรียนการสอน โดยการเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ หรือโดยการเพิ่มมิติให้กับการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไอซีทีอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้นเป็นความพยายามของสังคมของเราในการสอนความรู้และทักษะอันมีค่าแก่พลเมืองทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น แอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์เหล่านั้น และระบบที่สร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์เหล่านี้

ตามความเป็นจริงแล้ว เรากำลังอยู่ในโลกดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ICT มีผลกระทบต่อชีวิตของเราเกือบทุกด้าน ตั้งแต่การทำงาน การเข้าสังคม การเรียนรู้ ไปจนถึงการเล่น ยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเยาวชน สร้างเครือข่าย ขอความช่วยเหลือ เข้าถึงข้อมูล และเรียนรู้ เราต้องตระหนักว่าปัจจุบันคนหนุ่มสาวกลายเป็นประชากรออนไลน์และเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี และโทรศัพท์มือถือ

ในหลักการนี้เทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิงได้รับการสอนในหรือนอกห้องเรียน เนื่องจากเทคโนโลยีการศึกษาถูกใช้โดยผู้เรียนและนักการศึกษาในบ้าน โรงเรียน ธุรกิจ และสถานที่อื่นๆ