By | April 14, 2023

CSE อาจกล่าวได้ว่าเป็น Cisco Sales Expert การฝึกอบรมการรับรอง CSE ของ Cisco เป็นที่ต้องการอย่างมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การรับรอง CSE นี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานระดับโลกของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่ง สำหรับมุมมองการตรวจสอบ การรับรอง CSE รวมถึงหัวข้อ LAN และ WAN (ไร้สาย), LAN ของวิทยาเขต, AWID, เสมือนรวมถึงเครือข่ายส่วนตัวด้านความปลอดภัย, การจัดการเครือข่าย, วิดีโอ, เครือข่ายเนื้อหา, เครือข่ายความเร็วสูง, การสนับสนุนและบริการ พื้นที่และเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ Cisco ก็มีการศึกษาของตนเองเช่นเดียวกันกับการฝึกอบรมการรับรอง CSE พวกเขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะในลักษณะที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการอัปเดตด้วยการพัฒนาล่าสุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกเขาจัดการกับความท้าทายทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรที่พวกเขาทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม การรับรองนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาและยังกระตุ้นให้พวกเขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์เมื่อพวกเขามองหาการเปลี่ยนงานหรือสถานการณ์อื่นๆ กราฟอาชีพของผู้สมัครจะขยับสูงขึ้นหากพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง เช่น การรับรอง CSE ในบริษัทไอทียอดนิยมอย่าง Cisco ในการรับใบรับรอง CSE นี้ ผู้สมัครต้องทำการทดสอบและได้รับคะแนนผ่านขั้นต่ำเพื่อรับใบรับรอง

หากผู้สมัครได้รับการรับรอง CSE นี้สำเร็จ เขา/เธออาจได้รับความสำคัญอันดับแรกในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะจบจากที่ไหนก็ตาม ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในบริษัทไอทียอดนิยม จากนั้นจึงสมัครสอบ หรือมีหนังสือรับรองหลายเล่มที่วางจำหน่ายในท้องตลาด หนังสือรับรองเหล่านี้สามารถซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตและยังสามารถรับความรู้ได้อีกด้วย

การสอบรับรอง CSE จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและประกอบด้วยคำถามประมาณ 75 ข้อโดยมีกรอบเวลา 75 นาที รูปแบบการสอบ หลักสูตรและรูปแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งตามกระแสและความต้องการในสาขานั้นๆ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ถูกโพสต์ในเว็บไซต์ และผู้สมัครจะต้องทราบเกี่ยวกับการอัปเดตเหล่านี้เป็นระยะๆ