By | January 11, 2023

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การทำเอกสาร และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบส่วนต่อประสาน การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและการจัดการโครงการ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก แต่วิทยาการคอมพิวเตอร์จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาแอปพลิเคชันและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานและนักเรียนประจำจะพบโปรแกรมออนไลน์ที่เหมาะสมในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งจะเหมาะสมกับตารางเวลาและวัตถุประสงค์ในอาชีพของพวกเขา ผู้สำเร็จการศึกษาจำเป็นสำหรับตำแหน่งต่างๆ เช่น Developer, Applications Engineer และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความช่วยเหลือของหลักสูตรทั่วไป นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะที่ครอบคลุมในการจำแนกและจัดทำเอกสารเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ ประยุกต์ใช้แบบจำลองการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับโซลูชันซอฟต์แวร์ สร้างกรณีการใช้งานสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ วางแผน นำไปใช้ และรายงานผลการทดสอบซอฟต์แวร์

คุณสามารถเลือกจากโปรแกรมออนไลน์ที่หลากหลาย:

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมออนไลน์นี้ คุณจะได้เรียนรู้ความรู้ที่ครอบคลุมของการใช้หลักการและทฤษฎีต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จเพื่อจัดการกับความท้าทายและการเปิดโลกธุรกิจ คุณจะได้ใช้วัสดุดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความสามารถในการนำไปใช้ – การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวางแผนโครงการ เทคโนโลยีเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรได้รับการออกแบบในลักษณะเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งความสามารถ ทัศนคติ ทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการทำงาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หากคุณต้องการเพิ่มข้อมูลรับรองของคุณและต้องการก้าวไปข้างหน้าในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรแกรมออนไลน์นี้เหมาะสำหรับคุณ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อกำหนดในการสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่และเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ บริษัทที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จตระหนักถึงความต้องการของวิศวกรซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและหลักการต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานต่างๆ ได้

ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โปรแกรมออนไลน์นี้นำเสนอความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือล่าสุดที่กำลังพัฒนาและรวมถึงคุณลักษณะทางเทคนิค การจัดการ และพฤติกรรม เส้นทางวิศวกรรมมีการวางแผนไว้เป็นหลักสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการต่างๆ ในการสร้างแบบจำลองปัญหาทางวิศวกรรมและโซลูชันซอฟต์แวร์อื่นๆ

รองในวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มีความต้องการอย่างมากสำหรับมืออาชีพที่มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และใช้ระบบซอฟต์แวร์พิเศษ โปรแกรมออนไลน์นี้ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบนักเรียนเพื่อสร้างอาชีพที่คุ้มค่าในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาชีพในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

โปรแกรมออนไลน์ที่กล่าวถึงข้างต้นในวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะช่วยคุณในการสมัครงานซึ่งจะมอบประสบการณ์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้กับคุณ