By | March 8, 2023

โลกทุกวันนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจนกลายเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของเรา เราพึ่งพาที่บ้านที่โรงเรียนและที่ทำงาน การใช้เทคโนโลยีในสำนักงานกลายเป็นเรื่องธรรมดา

ตั้งแต่เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมืออาชีพ นักการศึกษา และนักเรียนในทุกที่ กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่สำนักงานส่วนใหญ่ในทุกวันนี้จะหยุดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีสิ่งนี้

รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้มากที่สุดคือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เราใช้แทนโทรศัพท์เพื่อส่งอีเมล มักใช้เพื่อส่งสำเนาเอกสารอย่างรวดเร็วแทนการใช้เครื่องแฟกซ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารและส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานของเรา การรวมกันของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตช่วยให้บุคคลสามารถส่งแฟกซ์เอกสารและแม้แต่โทรศัพท์ Skype เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีนี้

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศด้อยพัฒนากำลังมีคอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับส่วนที่เหลือของโลกและเสริมสร้างเศรษฐกิจของตน

เมื่อหลายปีก่อนเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มเข้าสู่สังคม ผู้คนกังวลว่าคอมพิวเตอร์จะลดทอนความเป็นมนุษย์ ในระดับหนึ่งก็อาจจะจริงเพราะเรามักจะใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารในสำนักงานมากกว่าการโทรหรือไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานของเราที่ชั้นถัดไปหรือแม้กระทั่งในห้องโถง แต่ข้อดีก็มีมากกว่าข้อเสีย ด้วยความสามารถในการแบ่งปันและประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว และดำเนินการวิจัยเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเราส่วนใหญ่อาจสงสัยว่าธุรกิจจะจัดการได้อย่างไรหากไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

Blackberry และอุปกรณ์ช่วยประหยัดเวลาแบบพกพาอื่นๆ เพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มผลผลิตให้กับมืออาชีพที่ทำงานนอกเหนือจากในออฟฟิศ

มีเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ มากมายที่ช่วยให้มืออาชีพที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและทักษะทั้งหมดสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มิฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้

มีการระบุว่าประมาณร้อยละ 40 ของการเติบโตของผลิตภาพในสหรัฐฯ ระหว่างปี 2538 ถึง 2545 เป็นผลมาจากการมีอยู่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนที่เข้าถึงได้ และจำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด