frank martela sisäinen motivaatio

By | October 3, 2023

Frank Martela on suomalainen filosofi ja tietokirjailija, joka on erikoistunut sisäisen motivaation ja merkityksen löytämisen tutkimukseen. Hänen kirjansa “Ajan filosofia” ja “Elämän tarkoitus: Kävelyretki hyvän elämän äärelle” ovat saaneet laajaa tunnustusta ja herättäneet keskustelua näistä aiheista.

Martela uskoo vahvasti sisäisen motivaation voimaan ja merkitykseen yksilön elämässä. Hän väittää, että kun ihminen löytää toimintansa syvemmän tarkoituksen ja motivoituu siitä, hänellä on paremmat mahdollisuudet saavuttaa merkityksellinen ja tyydyttävä elämä.

Sisäinen motivaatio voidaan määritellä intohimoksi ja innostukseksi, joka tulee sisältäpäin. Se ei perustu ulkoisiin palkintoihin tai pakotteisiin, vaan yksilön omiin arvoihin, tavoitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Martela korostaa, että tällainen motivaatio on kestävää ja auttaa yksilöä jatkuvasti kehittymään ja saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset.

Martelan tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäinen motivaatio on yhteydessä parempaan työsuoritukseen ja korkeampaan elämänlaatuun. Hän korostaa myös sitä, että jokaisella ihmisellä on potentiaali löytää sisäinen motivaationsa, vaikka se vaihtelee yksilöiden välillä.

Martela kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arvojaan, tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan voidakseen löytää sisäisen motivaationsa. Hän neuvoo myös etsimään merkityksellisiä ja palkitsevia toimintoja, jotka tukevat omaa arvomaailmaa ja tavoitteita. Lisäksi Martela korostaa ympäristön ja työyhteisön merkitystä sisäisen motivaation tukemisessa ja ylläpitämisessä.

Martela on tullut tunnetuksi myös puhujana ja kouluttajana, joka jakaa tietoaan ja kokemuksiaan sisäisestä motivaatiosta ja merkityksellisen elämän löytämisestä. Hän toivoo, että ihmisten tietoisuus sisäisen motivaation voimasta ja sen merkityksestä kasvaa, jotta yhä useammat ihmiset voivat löytää merkityksellisyyden ja tyytyväisyyden elämäänsä.

Frank Martelan tutkimukset ja kirjat sisäisestä motivaatiosta ovat herättäneet paljon kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ne tarjoavat arvokasta tietoa ja näkökulmia siihen, miten yksilöt voivat löytää sisäisen motivaationsa ja siten elää merkityksellisempää ja onnellisempaa elämää.

Leave a Reply